March 1, 2023
Dagens Medicin: Vårdbemanningsföretagen sitter i en maktposition
Image
meybod_kia

Ett första steg vore att öppet redovisa hur mycket bemanningsföretagen faktiskt tar av vårdpersonalens ersättning, skriver Meybod Kia, Eppow, i en replik.

Nyligen skrev några bemanningsföretag om hur de behövs inom vården, vikten av transparens och att de gärna vill ha kontrollmekanismer på plats. Det hade varit välkommet om det som företagen lade fram i debattartikeln faktiskt hade haft substans. För när bemanningsföretagen pratar om kontrollmekanismer så ekar det tomt.

Efter alla de granskningar som gjorts, där det bland annat uppdagats att bristande bakgrundskontroller äventyrat patientsäkerheten, så har ytterst få förslag implementerats. Det borde vara självklart att vårdpersonal som har allvarliga Ivo-anmälningar eller har begått brott inte ska kunna hoppa från en vårdenhet till en annan. Men detta sker, gång på gång.

Acta Publica kunde i en rapport 2021 fastslå att hyrläkare var överrepresenterade bland dem som anmälts som patientfarliga de senaste fem åren. Vad gör bemanningsföretagen för att stoppa detta? De är trots allt ansvariga för den personal som de hyr ut.

När bemanningsföretagen pratar om transparens är det särskilt förvånande. Ett av problemen vi ser i dag är nämligen bristen på just transparens. Om en läkare eller sjuksköterska ska hyras in till en vårdcentral så sker all kontakt och förhandling om ersättning via bemanningsföretaget. Det innebär att i många fall så har de aldrig fått möjlighet till direktkontakt med ansvarig chef förrän de sätter foten på vårdcentralen och ska börja arbeta.

Denna brist på insyn innebär att bemanningsföretagen sitter i en maktposition, där viktiga faktorer som ersättning, förväntningar och krav aldrig diskuteras direkt mellan parterna. All denna information sitter företaget inne med och således hamnar både vårdpersonal och chefer i en beroendeställning.

Detta är problematiskt, inte minst med tanke på det sårbara läge som vården befinner sig i. Om du till varje pris behöver bemanna en vårdcentral är risken stor att du är beredd att betala överpriser och kanske ta in personal vars kompetens inte matchar behoven. Och som vårdpersonal så har du ingen aning om vad chefen förväntar sig, eller vilken ersättning du skulle ha kunnat få om ingen mellanhand också velat ha en del av din kaka. Du är helt utelämnad till att lita på vad bemanningsföretaget säger.

Det hade varit välkommet om bemanningsföretagen på riktigt velat implementera nödvändiga förändringar. Ett första steg vore att öppet redovisa hur mycket de faktiskt tar av vårdpersonalens ersättning. Är de villiga att göra detta, är frågan?

Vi kan få slut på det kortsiktiga tänket, som är både farligt och kostsamt för samhället. Men det krävs att nuvarande system ses över. Det räcker inte att peta lite här och där, utan vi måste göra om det i grunden, då hela upplägget i dag med bemanning inom vården drivs av fel incitament. Priset vi alla betalar för detta är bristande kvalitet och kontinuitet.

Läs debattartikeln i sin helhet på Dagens Medicin.

Image