April 13, 2023
Omdömena på Eppow bidrog till att vårdcentralen fyrdubblade sina ansökningar för fast anställning
Image
Vårdcentral Tomelilla

Rekryteringsutmaningen inom vården, inte minst primärvården, drabbar särskilt hårt vårdcentraler i glesbygd och socio-ekonomiskt utsatta områden. En stark drivkraft för Eppow är att utjämna dessa skillnader och bidra till en jämlik vård över hela landet.

Ett sätt att hjälpa vårdenheter som idag upplever svårigheter med rekrytering – till stora delar på grund av deras geografiska placering – är Vårdpersonalens Val. En utmärkelse som baseras på omdömen från vårdpersonal registrerade på Eppow som arbetat på vårdenheten. För Eppows medgrundare Meybod Kia, själv specialistläkare i allmänmedicin, är det inte förvånande att flera av de vårdcentraler som 2022 utsågs till Vårdpersonalens Val är belägna i mindre orter runt om i Sverige:

Från min egen erfarenhet så är det faktiskt ett faktum att många vårdcentraler på mindre “attraktiva” platser har en bättre arbetsmiljö eftersom de vet att de måste satsa på personalen, medan centrala tätorter kan ha en väldigt hög personalomsättning

Meybod Kia, specialistläkare och medgrundare Eppow

Omdömen en del i processen

Omdömena som vårdcentralerna samlar på sig på Eppow kan också underlätta deras arbete med att rekrytera fast personal. Det visade sig inte minst för en vårdcentral i Tomelilla. I samband med att de blev utsedda till Vårdpersonalens Val 2022 så uppmärksammades detta av lokaltidningen Ystads-Allehanda. När vårdcentralen nyligen skulle rekrytera en kurator så hade antalet ansökningar varit fyra gånger så många som de vanligtvis brukar få när den typen av tjänst utannonseras. Dessutom hade flertalet av de sökande nämnt just Vårdpersonalens Val under arbetsintervjun.

Elenor Wirén, verksamhetschef, berättar om det stora förändringsarbete som skett på vårdcentralen sedan hon började 2016. Utmärkelsen är ett kvitto på att arbetet varit framgångsrikt och det är särskilt glädjande att ny personal som kommer in ger vårdcentralen upplever att man är en bra arbetsplats.

“Vi har fantastisk personal och även bland de som inte är tillsvidareanställda så har vi en kontinuitet där samma personer återkommer. Men jag ska inte hymla om att det är svårt att få personal till denna del av Skåne så därför är det extra glädjande att utmärkelsen Vårdpersonalens Val har bidragit till att fler fått upp ögonen för oss.”

Elenor Wirén, verksamhetschef

Fallet med vårdcentralen i Tomelilla är ett konkret exempel på hur transparenta omdömen, direkt från vårdpersonalen själva, kan bidra till att underlätta rekryteringen inom vården, inte minst på de platser i Sverige där det behövs allra mest.

“Väldigt glädjande att se hur vårdcentralen i Tomelilla fått konkret nytta av omdömena på Eppow. En viktig del för oss är att kunna hjälpa vårdgivare med just fast rekrytering samtidigt som det bidrar till stort värde för vårdpersonal när de genom vår tjänst kan hitta vidare till arbetsgivare som verkligen tar hand om sina anställda och skapar bästa möjliga förutsättningar.”

Meybod Kia, specialistläkare och medgrundare Eppow
Image