February 8, 2023
Detta är Sveriges mest attraktiva vårdenheter när vårdpersonalen väljer
Image
Vårdpersonalens val

Utmärkelsen Vårdpersonalens Val delades ut för första gången 2021 för att lyfta fram de vårdenheter som varit anmärkningsvärt bra på att ta hand om sin personal. På Eppow vet vi att det är ett krävande arbete som alltför sällan uppmärksammas.

De vårdenheter som blir utsedda till Vårdpersonalens Val blir det utifrån omdömen som lämnas av vårdpersonal som arbetat på enheten. Detta innebär att Eppow har en unik databas över hur vårdpersonal trivs på olika arbetsplatser runt om i Sverige, vilka faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö och villkor som får personal att trivas och vilja stanna kvar. Denna kunskap vill vi gärna dela med oss av för att bidra till att skapa en vård som genomsyras av kontinuitet och hög kvalité.

Med utmärkelsen hoppas vi bidra till att andra vårdenheter drar lärdomar och inspireras till att skapa förutsättningar för arbetsgivare och arbetstagare att trivas med varandra.

Är du vårdgivare som aspirerar på att bli Vårdpersonalens Val 2023 eller är du legitimerad vårdpersonal på jakt efter uppdrag?

Så går det till när Vårdpersonalens Val utses

En viktig del av Eppows tjänst är möjligheten för både vårdpersonal och vårdgivare att direkt, transparent och konstruktivt kunna lämna omdömen efter avslutat uppdrag. Som kandidat eller verksamhetschef får du tydlig feedback samtidigt som det hjälper vårdpersonal i jakten på nästa arbetsplats och vårdenheterna i sitt utvecklingsarbete.

När den sista tidrapporten för ett uppdrag (oavsett dess längd) skickas in får både kandidaten och vårdgivaren frågan om att ge ett betyg mellan 1-5 samt lämna en kort kommentar om sin upplevelse. För kandidaten samlas sedan alla omdömen under deras profil, vilket gör att verksamhetschefer som söker personal exempelvis kan headhunta specifika personer. För vårdgivaren samlas omdömena under enhetens profil och bidrar till att kunna sticka ut bland potentiella kandidater, som lättare kan bilda sig en uppfattning om arbetsplatsen och ta del av branschkollegors upplevelse.

För att bli utsedd till Vårdpersonalens Val krävs det att vårdgivaren haft minst 5 avslutade uppdrag där de fått högst betyg, 5 av 5, i samtliga omdömen från vårdpersonal som arbetat på vårdenheten.

Skåne och Västra Götaland i topp när vårdpersonalen rankar arbetsplatser 2022

Under 2022 lämnades över 500 omdömen till vårdgivare som publicerat uppdrag på Eppow. Genomsnittetsomdömet var 4,7 av 5 och allra högst betyg, när vårdpersonal själva fått ranka, fick vårdenheter i Skåne och Västra Götalandsregionen. Gemensamt för dessa vårdgivare var:

Stora möjligheter till kompetensutveckling

Ett resultat av hög medicins kompetens samt stort utbyte av kunskap och erfarenhet kollegor emellan.

Utmärkta rutiner

Detta har avsevärt underlättat arbetsbelastningen och ordentlig introduktion har varit en nyckel för att skapa rätt förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra jobb.

Fantastiska kollegor

En avgörande faktor för känslan av en arbetsplats präglat av stor gemensam och hög grad av trivsel. Kännetecknande är även att samarbetet mellan professionerna fungerat mycket bra och att man hjälper varandra i alla lägen.

Närvarande och stöttande chef

Genomgående betonas hur viktigt det varit att ha en chef som lyssnat på sina anställda och skapat förutsättningar att vara en arbetsplats som många gärna återvänder till.

Vårdenheter som 2022 verkligen får ett kvitto på de gjort ett riktigt bra jobb som sticker ut bland vårdpersonal är:

Stort grattis till dessa fantastiska vårdenheter vars arbete välförtjänt uppmärksammas!

Image