December 18, 2023
Riskerar Sverige en vård utan vårdpersonal?
Image
Image

I rapporten “Riskerar Sverige en vård utan vårdpersonal?” lyfter Eppow vårdpersonalens perspektiv på svensk vård och deras arbetssituation. Undersökningen, besvarad av vårdpersonal i samtliga Sveriges regioner, visar tydligt att en majoritet är missnöjda med sin arbetssituation.

Rapporten på 30 sekunder

Rapporten på 30 sek

Vården är en grundläggande del av samhället och spelar en avgörande roll för hälsa och välmående. Men det finns en rad utmaningar som riskerar att hota vården som vi känner till den.

Vårdpersonal saknar inflytande över sitt arbete

Undersökningen visar tydligt att när vårdpersonal får peka ut en sak som skulle förbättra deras situation så återkommer faktorer som utvecklingsmöjligheter, karriärmöjligheter, mer makt över sitt arbete och ökat inflytande.

En sjuksköterska beskriver hur hen upplever situationen:

“Möjlighet till att kunna påverka mitt eget arbete genom schema, arbetstider samt att få gehör för kompetens och erfarenheter. Att inte bara förväntas fungera som en maskin som ska fungera utan påfyllning eller utrymme för egna behov.” 

En överväldigande majoritet skulle välja bättre arbetsvillkor och större inflytande före högre lön. Av läkarna är det så många som 82% som anger detta, medan 60% av sjuksköterskorna instämmer.

“Känslan av att alltid ligga efter och aldrig vara tillräckligt tillgänglig”

Att hinna äta lunch, gå på toaletten eller hinna ta en kopp kaffe under arbetsdagen är något många tar för givet. Men inom vården larmar personal dagligen om en stress, arbetsbelastning och press som gör att även kortare pauser är en omöjlighet.

“Ingen luft i kalendern, ingen möjlighet till återhämtning för att få behålla produktivitet.”

Sjuksköterska, Skåne

En läkare i Jämtland vittnar om hur personalbrist leder till att de tvingas skicka hem patienter som de egentligen vill lägga in, och vilken enorm etisk stress detta innebär för vårdpersonalen.

De 4 största problemen med arbetsmiljön:

Svaren bland vårdpersonalen är samstämmiga, oavsett yrkesgrupp, förutom administration där 19% av läkarna ser detta som det största problemet medan 5% av sjuksköterskorna anger detsamma.

Andra saker vårdpersonalen lyfter

21% av vårdpersonalen väljer “Annat” och vanligast förekommande faktorer enligt dem är:

 • Bristande kunnighet om kliniskt arbete och otydliga uppdrag från ledningen
 • En växande stress som leder till ohälsa och känsla av “löpande band-situation”
 • En arbetsbelastning som resulterat i obefintlig återhämtning och att man drunknar i arbete
 • Kronisk underbemanning och patientsäkerhet som äventyras dagligen

När vårdpersonal får frågan om en sak som skulle göra deras arbetsmiljö bättre låter det såhär:

 • “Utbildning och möjligheter inom tjänsten/yrket att öka sin kompetens”
 • “Jag vill själv styra över mina bokningar och prioriteringar – det är vad jag är utbildad för”
 • “Fler pauser under arbetsdagen, längre tid per patient och mer schemalagd tid för verksamhetsutveckling”
 • “Höjda löner så att de med erfarenhet stannar kvar inom vården”

Andra saker vårdpersonalen lyfter

21% av vårdpersonalen väljer “Annat” och vanligast förekommande faktorer enligt dem är:

 • Bristande kunnighet om kliniskt arbete och otydliga uppdrag från ledningen
 • En växande stress som leder till ohälsa och känsla av “löpande band-situation”
 • En arbetsbelastning som resulterat i obefintlig återhämtning och att man drunknar i arbete
 • Kronisk underbemanning och patientsäkerhet som äventyras dagligen

När vårdpersonal får frågan om en sak som skulle göra deras arbetsmiljö bättre låter det såhär:

 • “Utbildning och möjligheter inom tjänsten/yrket att öka sin kompetens”
 • “Jag vill själv styra över mina bokningar och prioriteringar – det är vad jag är utbildad för”
 • “Fler pauser under arbetsdagen, längre tid per patient och mer schemalagd tid för verksamhetsutveckling”
 • “Höjda löner så att de med erfarenhet stannar kvar inom vården”

Vad säger experterna?

För att fördjupa förståelsen kring dessa utmaningar och utforska möjligheterna för förbättring har vi valt att ställa ett antal frågor till några av landets mest framstående experter på området.

Oili Dahl
  Oili Dahl

  Ordförande Svensk sjuksköterskeförening

  Flera upplever att de inte kan använda sin fulla kompetens och att möjligheter för fortbildning och utveckling har minskat. Satsa på ledarskap där kunskap och förbättringsförslag från medarbetare tas tillvara på.

  Sofia Rydgren Stale
   Sofia Rydgren Stale

   Ordförande Sveriges Läkarförbund

   Vi ser i våra undersökningar att många har en orimlig arbetsbelastning och hög etisk stress, på grund av att de är för få och otillräckligt resurssatt.

   Magnus Isacsson
    Magnus Isacsson

    Ordförande SFAM

    Överbelastningen leder naturligtvis till sämre kvalitet. Jag tror få som inte jobbar som allmänläkare förstår hur extremt många beslut man tar per dag. Dagligen tar jag beslut som inte är tillräckligt genomtänkta eftersom jag inte hinner med.

    Vad säger experterna?

    För att fördjupa förståelsen kring dessa utmaningar och utforska möjligheterna för förbättring har vi valt att ställa ett antal frågor till några av landets mest framstående experter på området.

    Oili Dahl
     Oili Dahl

     Ordförande Svensk sjuksköterskeförening

     Flera upplever att de inte kan använda sin fulla kompetens och att möjligheter för fortbildning och utveckling har minskat. Satsa på ledarskap där kunskap och förbättringsförslag från medarbetare tas tillvara på.

     Magnus Isacsson
      Magnus Isacsson

      Ordförande SFAM

      Överbelastningen leder naturligtvis till sämre kvalitet. Jag tror få som inte jobbar som allmänläkare förstår hur extremt många beslut man tar per dag. Dagligen tar jag beslut som inte är tillräckligt genomtänkta eftersom jag inte hinner med.

      Sofia Rydgren Stale
       Sofia Rydgren Stale

       Ordförande Sveriges Läkarförbund

       Vi ser i våra undersökningar att många har en orimlig arbetsbelastning och hög etisk stress, på grund av att de är för få och otillräckligt resurssatt.

       Vårdpersonalens perspektiv är av avgörande betydelse när det gäller att förstå och adressera de utmaningar som vårdsektorn står inför. Deras dagliga arbete är hjärtat i vården och deras erfarenheter och synpunkter kan belysa de vägar som måste utforskas för att förbättra vården och främja patienternas välmående.

       Om allt fler tvingas bort från ett yrke de egentligen brinner för – hur kommer då framtidens vård se ut? Då kommer diskussionen inte längre handla om besparingar eller huvudman. Utan vårdpersonal finns det ingen vård. 

       Vårdpersonalens perspektiv är av avgörande betydelse när det gäller att förstå och adressera de utmaningar som vårdsektorn står inför. Deras dagliga arbete är hjärtat i vården och deras erfarenheter och synpunkter kan belysa de vägar som måste utforskas för att förbättra vården och främja patienternas välmående. Om allt fler tvingas bort från ett yrke de egentligen brinner för – hur kommer då framtidens vård se ut? Då kommer diskussionen inte längre handla om besparingar eller huvudman. Utan vårdpersonal finns det ingen vård. 

       Image