June 7, 2023
Stämmer det att uppdrag på Eppow ger lägre ersättning än hos bemanningsbolagen?
Image
Featured image - Lägre ersättning hos Eppow?

Vi har fått in en hel del frågor och funderingar kring hur det egentligen ligger till med ersättningarna för uppdrag på Eppow. Därför tänkte vi att det är dags att reda ut vissa av dessa frågetecken! Många gånger jämförs Eppow direkt med bemanningsbolagen. Fullt förståeligt! Men också helt felaktigt, då det blir som att jämföra äpplen och päron. Exempelvis kan bemanningsbolagen presenterar ersättningsnivån till dig inklusive semesterersättning medan du på Eppow alltid kommer du exklusive moms och eventuell tjänstepension. Det gör att ersättningar på Eppow kan se lägre ut trots att de är betydligt högre i verkligheten.

Vad skiljer då Eppow från bemanningsbolagen? Vi börjar från början, med att reda ut skillnaden i hur bemanningsbolag fungerar och deras affärsmodell.

Ett bemanningsbolag hyr ut en specialistläkare som erhåller en ersättning på 1200 kr/t exkl. moms i Blekinge.
Bemanningsbolaget fakturerar sedan vårdgivaren 1600 kr/t exkl. moms för den uthyrda personalen.
Det innebär att mellanskillnaden, dvs 400 kr, utgör vinsten för bemanningsbolaget.

Eftersom all kommunikation och förhandling sköts av bemanningsbolaget kan de undanhålla vilken marginal de har per uppdrag som de förmedlar. Ersättningstaket är ofta det som står i ramavtalet som en vårdgivare har med bemanningsbolaget samt den marginal som bolaget har.

“Som inhyrd vårdpersonal vet du vad du erbjuds men inte vad vårdgivaren faktiskt betalar, eftersom bemanningsbolaget inte har någon skyldighet att informera dig om det. Det finns därför incitament för bemanningsbolagen att förmedla kandidater som innebär bättre marginaler för dem, dvs där skillnaden mellan vad de erbjuds i ersättning och vad bolaget kan fakturera för dem är som störst.”

Men om Eppow gör det enkelt för vårdpersonal och vårdgivare att hitta varandra för arbetstillfällen, vad är det som skiljer er tjänst från hur bemanningsbolagen fungerar?

Vi förklarar nedan! ↓

Eppow är i grunden en digital samlingsplats, vi hyr alltså inte ut personal eller företräder någon av parterna – det vi byggt är en teknisk plattform som underlättar för människor i vården att hitta varandra för arbetstillfällen. Det kan jämföras med att organisationer betalar en fast summa för att nyttja en produkt/tjänst för att kunna bedriva sin verksamhet, alltså inget konstigare än licenser för Office-paket eller abonnemang på kaffemaskiner.

Idag genererar Eppow intäkter på två sätt:

1.

2.

Denna ersättning är förhandlad innan en vårdenhet börjar använda tjänsten och är frånkopplad ersättningsnivån för vårdpersonalen.
Det ska inte finnas några hinder för vårdgivare att erbjuda vårdpersonal de hittat på Eppow en fast anställning. Vi har inga inlåsningsklausuler eller viten som hindrar kontinuitet inom vården.

Eppows affärsmodell grundades på principen att den ska dela samma mål som finns inom vården som helhet: Kontinuitet, patientsäkerhet, mindre administration, bättre villkor. Det ska inte finnas några incitament där Eppow tjänar pengar på ersättningsnivåer, gynnar professioner som anses “mer lukrativa”, rekommenderar vissa kandidater framför andra eller bygger inlåsningseffekter som hindrar tillsvidareanställningar.

Här kommer några saker som kan förklara varför uppdrag på Eppow skiljer sig från vad bemanningsbolagen förmedlar:

Du jämför uppdrag hos offentlig respektive privat vårdgivare. Exempelvis en offentlig vårdcentral i Göteborg med en privat vårdcentral i Stockholm:

Ersättningen för vårdpersonal inom vården kan skilja sig åt på grund av en rad faktorer. Inom offentlig sektor måste alla avtal som görs med bemanningsbolag antingen upphandlas offentligt eller direkt. Det innebär att det finns ramavtal som reglerar vilken ersättning som förekommer, dvs vad bemanningsbolaget kan fakturera vårdgivaren. Inom privat sektor däremot kan varje enskild vårdgivare sätta sin ersättningsnivå och detta kan göras från uppdrag till uppdrag. Det finns också faktorer som geografisk plats, profession och erfarenhet som kan påverka skillnader mellan ersättningsnivå, oavsett om det rör privat eller offentlig sektor.

Bemanningsbolaget har gett dig ett erbjudande som inte godkänts av ansvarig chef på vårdenheten:

Eftersom bemanningsbolaget kommunicerar och förhandlar separat med dig och vårdenheten kan det vara så att de utlovar en viss ersättning som ännu inte godkänts av verksamhetschefen, som i sin tur har en egen budget att förhålla sig till. Om chefen inte har möjlighet att betala den summa som bemanningsbolaget föreslår i sin offert är det inte säkert att du kan få den ersättning som initialt erbjuds, eftersom de tar höjd för sina egna marginaler. Om du har tackat ja till ett uppdrag där bemanningsbolaget svarar att vårdgivaren inte längre har behov eller annan anledning varför ni inte gått hela vägen så kan det vara så att bemanningsbolaget presenterat en ersättning för dig som aldrig varit godkänd från början.

Bemanningsbolaget har gjort ett direktavtal:

En direktupphandling inom offentlig sektor innebär att vårdgivaren inte lagt ut “öppet” för konkurrens bland leverantörerna. Detta sker i vissa specifika situationer, exempelvis att det finns särskilda skäl att endast en leverantör kan tillhandahålla tjänsten eller att det är brådskande och inte finns tillräckligt med tid för en öppen upphandling. Det innebär att bemanningsbolaget i en direktupphandling kunnat ange det ersättningstak de har för uthyrning av vårdpersonal också är den summa de får, utan att riskera att andra bemanningsbolag lägger lägre anbud. Ett direktavtal kan vara en anledning till att ditt uppdrag inte förlängs när uppdraget är slut, trots att både du och vårdgivaren är nöjda med varandra.

Du har valt lön i din profil på Eppow men fakturerar när du tar uppdrag via bemanningsbolaget:

Om du valt lön som ersättningsmodell när du använder Eppow så innebär det, utöver den ersättning som visas för ett uppdrag, att det också tillkommer 12% semesterersättning och i de flesta fall tjänstepension (beroende på villkoren hos respektive vårdgivare). Grundersättningen är i dessa fall oftast lägre, men till skillnad från när du fakturerar så behöver du inte själv betala in sociala avgifter såsom arbetsgivaravgift, semesterersättning eller pension.
Vill du se alla ersättningar i Eppow för dig som vill fakturera så gör du det enkelt under “Mitt konto”. Behöver du hjälp så kan du nå oss på support@eppow.com så fixar vi det åt dig. 

Vårdgivaren har angett en lägre ersättningsnivå på Eppow men är öppna för att förhandla:

Verksamhetschefen på vårdenheten kan ha lagt ut ett uppdrag till en ersättningsnivå som är lägre än vad de skulle betalat om ett bemanningsbolag fakturerat dem. Det kan exempelvis bero på att de inte riktigt vet vilken ersättningsnivå uppdraget borde ligga på i jämförelse med vad andra inom professionen i samma geografiska område får. Här kan du nyttja direkt dialogen för att förhandla och exempelvis berätta vad du fått presenterat av bemanningsbolaget.

Bemanningsbolaget har gjort en spökbokning och är desperata att lösa uppdraget:

Detta innebär att bemanningsbolaget lovat vårdgivaren en konsult som de egentligen inte har tillgänglig. För att lösa uppdraget och undvika vite (böter) så erbjuder de nu dig som vårdpersonal en ersättning där deras egen marginal är noll. Eller kanske till och med en förlustaffär för dem. Det kan ekonomiskt vara fördelaktigt för dig men du riskerar att komma till en arbetsplats där chef, kollegor och patienter förväntat sig att en annan person ska komma vilket kan skapa frustration och fel förutsättningar när du börjar ditt uppdrag.

Det är dags att syna bemanningsbolagens affärsmodell – så att vården kan bli kvitt beroendet av bemanningsbolagen och vårdpersonal får full insyn, och hela lönen!

Som digital samlingsplats vill vi alltid förstå marknaden bättre och därför är det viktigt för oss att bli uppmärksammad om det är så att du fått bättre erbjudande för samma arbetstillfälle någon annanstans än på Eppow. Din feedback är värdefull och kommer hjälpa chefer inom vården när de sätter ihop förslag på ersättning och villkor för framtida uppdrag.

Klicka på knappen för att ange vilken ersättningsnivå du erbjudits utanför Eppow:

Image