November 30, 2023
Ny rapport: Varannan vårdanställd skulle inte rekommendera unga en karriär inom vården
Image
Image

Dagligen larmar vårdpersonal över hela landet om deras ohållbara arbetssituation. Nära hälften av vårdpersonalen, 49 procent, skulle inte rekommendera unga att välja en karriär inom vården, och endast 1 av 4 säger sig ha en positiv upplevelse som vårdanställd, visar en ny rapport från Eppow.

Stressiga scheman, dåliga löner och bristande ledarskap är vardag för vårdpersonal runt om i Sverige. Enligt Socialstyrelsen finns det cirka 128 000 personer med sjuksköterskeexamen som arbetar inom yrket, och förra året hade över 50 000 svenskar under 65 år läkarlegitimation. Eppows rapport visar att en majoritet, på ett eller annat sätt, är missnöjda med sin situation. 

– Vi har brist på kvalificerad vårdpersonal i Sverige, något som riskerar att ytterligare förvärras om ingenting görs för att vända utvecklingen. Den befintliga vårdpersonalens arbetssituation är ohållbar, vilket på sikt riskerar att påverka patientsäkerheten och kvaliteten på vården negativt.

Meybod Kia, specialistläkare i allmänmedicin och medgrundare av Eppow

En stor anledning till varför det är brist på vårdpersonal i Sverige har att göra med att många vårdanställda väljer att sluta och istället söka sig till andra yrken och branscher. Att varannan vårdanställd inte skulle rekommendera unga en karriär inom vården är en oroväckande utveckling som visar på ett utbrett missnöje. 

– Bristen på personal inom vården väntas inte minska de kommande åren, utan tvärtom riskerar den istället att bli värre. Antalet äldre över 80 kommer öka betydligt fram till 2031, vilket kommer sätta mer press på vården och vårdpersonalen i Sverige. Därför behöver vi hitta nya lösningar som höjer statusen på vårdyrket och tillgodoser vårdpersonalens behov, så fler stannar kvar och fler unga ser på vårdyrket som en möjlig karriär, säger Meybod Kia.

Rapporten visar även att vårdpersonalen efterfrågar mer inflytande över sitt arbete. En önskan att ha mer kontroll och inflytande över de beslut som rör arbetsmiljö och vårdmetoder är en naturlig reaktion på de ständiga utmaningar och förändringar som sker inom sjukvården. 

– Vår undersökning visar att det finns många fler parametrar än lönen som är viktig för vårdpersonalen. Till exempel möjligheten att vara med och påverka beslutsprocesser, och arbetssätt. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för att vi inom vården ska kunna utföra vår profession, samtidigt som det kommer leda till nöjdare patienter och bättre kvalitet på vården, avslutar Meybod Kia.

Rapporten “Riskerar Sverige en vård utan vårdpersonal” visar att:

  • Varannan vårdanställd uppger att de har för lite inflytande.
  • 54% av vårdpersonalen saknar möjlighet att ta raster under arbetsdagen.
  • Endast 1 av 4 har en postiv upplevelse som anställd inom vården.
  • Nära hälften, 49%, avråder unga en karriär inom vården.
  • En majoritet av vårdpersonalen upplever att de gör skillnad för patienterna.

Rapporten finns tillgänglig att läsa i sin helhet:

Om undersökningen: 
Vi har skickat ut en enkät till registrerad vårdpersonal på Eppows plattform, med frågor som rör deras arbetssituation och vardag. Enkäten bestod av 15 frågor. Som ett komplement skickades det även ut en likadan enkät till vårdpersonal som inte är registrerade på plattformen. Svaren från de två enkäterna har sammanställts för att få en enhetlig bild. Totalt svarade 623 vårdanställda på de två enkäterna. Två påminnelser gick ut. 

Presskontakt:
Hanna Lindquist
Marketing and Communications Manager, Eppow
+46 76 025 99 06
hanna.lindquist@eppow.com

Image