October 17, 2022
De vill befria vården från bemanningsbolagen – nytt varumärke ska ta healthtech-bolaget till en global marknad
Image
Image

MyPick grundades av visionen att återföra makten till vården och skapa kontinuitet. Sedan 2019 har bolaget arbetat för att ge tillbaka kontrollen över vården till de som kan den bäst – vårdpersonal och vårdgivare. Sjukvården har sparat 50 miljoner kronor enbart genom att använda MyPicks tjänst istället för bemanningsbolag. Nu rustar de för att ta tjänsten till en global marknad och byter namn för att positionera bolaget ytterligare.

Den nya kostymen, med nytt namn och utseende, är nästa steg i att tydliggöra bolagets ambition: att återföra makten till vården och befria den från beroendet av giriga bemanningsbolag.

Personalbrist inom vården globalt kostar skattebetalarna miljarder dollar årligen då vårdgivare i allt högre utsträckning tvingas använda sig av kostsamma mellanhänder i form av bemanningsbolag.

“Sedan MyPick lanserades så har problemen inom vårdbemanning blivit allt tydligare för oss. Dels ser vi hur bemanningsbolagen har ökat sin kontroll över svensk sjukvård medan vårdpersonal och vårdgivare förlorat både autonomi och makt. Deras affärsmodell gynnar varken kontinuitet eller hög kvalitet. Vi ser också hur vården hämmas av tung administration, tid och resurser som borde gå till att hjälpa patienter. Insikterna från dessa hinder som står i vägen för en välfungerande sjukvård blev startskottet för vårt nya kapitel.” – Hani Movahed, VD och medgrundare, Eppow

MyPick blir nu Eppow, en anspelning på det engelska ordet empower. Eppows tjänst gör det enkelt för vårdpersonal och vårdgivare att självständigt hitta, kontakta och sluta avtal med varandra – utan dyra och krångliga mellanhänder. För att komma åt oseriösa aktörer och stärka patientsäkerheten finns krav på legitimation i Socialstyrelsens HoSP-register för all vårdpersonal som använder Eppow. Med tjänsten får vårdpersonal och vårdgivare direktkontakt med varandra, kan hitta utvärderingar och omdömen från tidigare uppdrag och slippa resurskrävande administration.

“På Norrsken Foundation är vi dedikerade att hjälpa entreprenörer som löser några av de största globala utmaningarna vi står inför. Vi vet att en av de svåraste och största utmaningarna är att säkerställa bättre hälsa- och sjukvård för alla. Meybod Kia och Hani Movahed bygger en lösning med potential att både lösa personalbristen inom vården OCH bidra till omfattande besparingar för skattebetalarna. Förra året medverkade de i Norrsken Impact Accelerator och nu när de expanderar för att ta tjänsten till en global marknad så är vi stolta över att stötta deras vision om att återföra makten till vården.”– Funda Sezgi, medgrundare och VD, Norrsken Impact Accelerator 

Med Eppow har vårdpersonal kunnat höja sin ersättning samtidigt som vårdgivare sänkt sina kostnader med ca 25% – enbart genom att mellanhänder och dolda avgifter kapats bort. Tjänsten har redan blivit ett självklart val för många inom vården. Med det nya varumärket tar bolaget sikte mot en global marknad med det stora målet att befria vården, inte bara från giriga mellanhänder utan också tung administration och långsamma rekryteringsprocesser.

Eppow är trots allt grundat av och för människorna inom vården.

Vårdpersonal på jakt efter nästa uppdrag? 
Registrera dig på app.eppow.com

Vårdgivare som behöver fylla en kort eller lång vakans?
Registera dig på app.eppow.com

Image