January 12, 2024
Enheten som vågar testa nytt och strävar efter att ligga i framkant
Image
Image

På Eppow arbetar vi ständigt med att lyfta fram goda exempel inom vården och vara en samlingsplats för insikter och inspiration. Ett riktigt gott exempel på några som vågat testa nytt i en sektor som inte alltid är förknippad med förnyelse och innovation är bemanningsenheten inom Region Jönköpings län.

Anders Roos, utbildad sjuksköterska samt mångårig erfarenhet från bemanning- och rekryteringsbranschen, var med och startade bemanningsenheten för några år sedan. Målet har varit att både minska beroendet av bemanningsbolag samtidigt som man bemöter den generella trenden på arbetsmarknaden där det blivit allt vanligare att människor byter arbetsplats snabbt och efterfrågar mer variation i jobbet.

En viktig del i att enheten startades menar Anders är regionens ambition om att ligga i framkant som arbetsgivare, där du som individ får en bra utveckling och möjlighet att till viss del skräddarsy din egen karriärväg. Detta är högst relevant i en tid då många inom vården efterfrågar just mer inflytande över sin arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och att kunna påverka karriären. I en nationell undersökning bland vårdpersonal 2023, genomförd av Eppow, uppgav en överväldigande majoritet att de skulle välja bättre arbetsvillkor och större inflytande före högre lön.

– Jag tror det är otroligt viktigt att vi lyssnar på de behov och krav som många inom vården framfört. Tanken med denna typ av tjänst är att ge vårdpersonal möjligheten att hitta sin karriärväg genom att prova att arbeta inom olika områden och där man som sjuksköterska kan påverka sin kompetensutveckling. Fördelen blir också att det finns en trygghet, även om ens vardag innebär stor variation så har man fortfarande samma arbetsgivare, och man behöver inte flytta runt utan kan bo nära sin familj och vänner.

– Anders Roos, chef för bemanningsenheten, Region Jönköpings län.

På vilket sätt gör bemanningsenheten saker annorlunda?

Tjänsten, som i dagsläget finns på bemanningsenheten i Region Jönköpings län, riktar sig till legitimerade sjuksköterskor med några års arbetslivserfarenhet. Anställningen är utformad så att sjuksköterskan arbetar i varierande uppdrag på ca 2-4 månader inom regionens olika verksamhetsområden. Anders beskriver hur man försökt kombinera de fördelar vårdpersonal upplevt av bemanningsbranschen i form av flexibilitet med tryggheten och förmånerna som kommer av att vara anställd hos en arbetsgivare som regionen. En av sjuksköterskorna beskriver hur det är att jobba på bemanningsenheten så här:

Om du tycker om att lära dig nya saker och att vara på olika arbetsplatser så tror jag att bemanningsenheten kan vara något. Här får man både fördelen av att pröva nytt samtidigt som man kan komma tillbaka till verksamhetsområden där man tidigare varit, vilket ger en viss kontinuitet.

Är du nyfiken på att veta mer om du det är att arbeta som sjuksköterska på bemanningsenheten i Region Jönköpings län? Missa inte vårt samtal med Rosanna som berättar om vad som lockade med tjänsten och varför hon trivs så bra.

Vad fick Anders och regionen att ta beslutet att som första aktör inom offentlig sektor använda Eppows tjänst?

Med sina många år inom både vården såväl som rekryterings- och bemanningsbranschen så konstaterar Anders att i en värld som ständigt förändras och går framåt så måste stora arbetsgivare som regionerna göra detsamma. Förblir man på samma ställe som tidigare så kommer man att gå bakåt i utvecklingen. De ständiga rörelserna i omvärlden gör att man måste prova nya grepp och Anders tror att det är helt nödvändigt att inom regionerna tänka nytt och hitta nya vägar som tidigare inte utforskats. Eppows stora nätverk av vårdpersonal är en intressant möjlighet för en region som Jönköping att nå ut och attrahera kandidater som de annars inte kommit i kontakt med.

– Jag vill aldrig stänga dörren till något som vi inte tidigare provat. För då kastar man bort en möjlighet som skulle kunna leda till något bra framöver. Det är intressant att prova på i en mindre skala för att se hur det funkar, dra lärdomar och vara öppen för att skruva på det som behövs.

Anders om att testa Eppows tjänst för att komma i kontakt med vårdpersonal och våga ta klivet att testa nytt.
Image