July 14, 2023
Dala-Demokraten: Stoppa beroendet av bemanningsbolag
Image
Meybod Kia

Specialistläkaren vill se mer makt till vårdpersonalen. Idag skriver Eppows medgrundare Meybod Kia om hur Dalarna saknar nästan hälften av de distriktsläkare regionen behöver och att det är dags för beslutsfattare att bjuda in de som faktiskt arbetar inom vården, inte bara prata om dem.

Sommaren innebär för de flesta av oss värme, bad och vila. Men inte för alla. Över hela landet innebär sommaren också allvarliga risker för dem som behöver vård och en ohållbar arbetsbelastning för de som utför vården. Sjukvården i Dalarna möter en dubbel utmaning.

Inte nog med att distriktsläkarnas fackförbund larmade för bara någon vecka sedan om hård arbetsbelastning och bristande resurser, Dalarna brottas också med ett problematiskt beroende av dyra bemanningsbolag. Vi behöver anamma en mer modern syn på hur vården kan bemannas.

Bakgrunden till vår nuvarande situation är tyvärr alltför bekant. I Dalarna saknas nästan hälften av de distriktsläkare vi behöver. Vi har 136 stycken, men behöver ytterligare 126. Detta innebär att de nuvarande läkarna bär en oproportionerlig arbetsbelastning. Många har minskat sin arbetstid för att orka med, vilket bara förvärrar bristen på läkare. Även sjuksköterskor lämnar vården för andra arbetsplatser eller branscher, vilket resulterar i färre vårdplatser och längre köer.

Men det handlar inte bara om personalbrist. Vi möter också stora utmaningar med bemanningsföretagen som nu dominerar vården. Under en längre period har det pågått en nationell upphandling av bemanningsföretagen, en upphandling som ständigt blir överklagad och där jag själv har svårt att se när ett avtal ska komma på plats. I bästa fall är det på plats till hösten, men det är inget som är säkert. Planen var att redan under hösten 2022 ha ett avtal på plats som skulle inkludera alla regioner. Syftet med detta avtal var att reglera bemanningsmarknaden, som blivit allt mer okontrollerad, där dyra direktupphandlingar av vårdpersonal var en särskilt stor utmaning som avtalet syftade till att lösa. Det är bra att regionerna äntligen försöker samarbeta och gemensamt ta tag i ett av de största problemen som funnits i relation till bemanningsbolagen. För är det något som behövs så är det mer ordning i vården, för personalens skull såväl som för patienterna.

Bemanningsföretagen verkar däremot inte ha patientsäkerhet som högsta prioritet. En undersökning från Acta Publica visar att det är en överrepresentation av hyrläkare bland dem som anmäls. Men kanske borde vi snarare granska bemanningsföretagens roll än de enskilda läkarna som anmäls? De har trots allt ansvar både som arbetsgivare och leverantör. Det har framkommit att 65 procent av anmälningarna rör medicinsk bristfällighet. Detta antyder att bemanningsföretagen antingen saknar insikt om vilka kvalifikationer som krävs, eller är likgiltiga inför om det slutliga resultatet inte håller måttet, bara de kan skicka sina fakturor i fred, medan personalbristen i vården fortsätter. De verkar mer fokuserade på att fakturera som vanligt, oavsett kvaliteten på de tjänster de erbjuder. Vi kan inte tillåta att de agerar oreglerat längre.

Det är dags att återföra mer makt till de som arbetar inom vården. Jag hör dagligen om chefer som inte känner till vilken ersättning läkaren får, eller där kompetensen de söker inte matchar kandidaten som företaget skickar. Direkt dialog mellan vårdpersonal och vårdgivare skulle skapa bättre förutsättningar för en vård där rätt personal finns på rätt plats och ges rätt förutsättningar. Regionerna bör därför bjuda in vårdpersonalen för en gemensam diskussion kring hur framtidens arbetsplats bör se ut. Det ska inte behövas att man som vårdanställd företräds av partiska bemanningsbolag som främst ser efter sina egna intressen i dessa viktiga frågor.

Vi behöver ompröva hur vi använder bemanningsföretag, och utforska vilka alternativ som finns. Vi behöver hitta lösningar som främjar kontinuitet och ger mer makt till vårdpersonalen. Det nuvarande systemet, som är fyllt med brister, behöver en genomgående översyn. Alla som bryr sig om den svenska vården vill självklart skapa goda villkor för de som arbetar inom vården och samtidigt värna om patienterna. Har man inte det som fokus bör man fundera över varför man jobbar med frågor som rör vården.

Det är hög tid att vi tar tillbaka makten från bemanningsbolagen och skapar en hållbar, patientcentrerad sjukvård i Dalarna, och i hela Sverige.

Läs debattartikeln i sin helhet på Dala-Demokraten.

Image