Meybod Kia

BLT: Läkaren går på offensiven – vill minska beroendet av bemanningsbolag

Att Region Blekinge jobbar för att slippa använda bemanningsbolag tycker specialistläkare Meybod Kia är helt rätt väg framåt. Deras lösning med samverkan och samarbete med närliggande regioner ser han däremot inte som en långsiktig lösning. ”Istället behövs en omfattande genomgång av det nuvarande systemet.” Bristen på hälso- och sjukvårdspersonal är en ständig huvudvärk runt om i landet. Detta gäller i …

Visste du detta om vårdpersonalen?

10% av vårdpersonalen inom bemanning är redo för fast anställning – bemanningsbolagens komplexa avtal hindrar

Missnöje, långa vårdköer, underfinansierad primärvård, åldrande befolkning, generell personalbrist. Och listan kan fortsätta. Vi kan tydligt se att vårdpersonal vill ha kollegor, kontinuitet och framförallt förutsättningar att kunna utföra sitt arbete, men vården måste våga testa nya lösningar för att fler ska ta steget tillbaka och överväga anställning om vi ska lyckas vända den nuvarande trenden där personal flyr vården …

meybod_kia

Dagens Medicin: Vårdbemanningsföretagen sitter i en maktposition

Ett första steg vore att öppet redovisa hur mycket bemanningsföretagen faktiskt tar av vårdpersonalens ersättning, skriver Meybod Kia, Eppow, i en replik. Nyligen skrev några bemanningsföretag om hur de behövs inom vården, vikten av transparens och att de gärna vill ha kontrollmekanismer på plats. Det hade varit välkommet om det som företagen lade fram i debattartikeln faktiskt hade haft substans. …

Veronika Karpenman

Veronika Karpenman, biträdande verksamhetschef: “Var och en är en bidragande orsak till att skapa en bra arbetsplats”

En blåsig fredagsmorgon i Göteborg har vi stämt träff med Veronika Karpenman, biträdande verksamhetschef på Capio Vårdcentral Kvillebäcken. Med ca 17 100 listade patienter och runt 60 medarbetare tillhör de en av stadens största vårdcentraler. Kanske är det en av anledningarna till att personal trivs bra? Vårdcentralen täcker nämligen alltifrån BVC och infektioner till psykisk hälsa och rehab. För den …

Topplista för Vårdpersonalens Val

Sveriges mest attraktiva vårdgivare 2022 finns i Skåne och Västra Götaland

Utmärkelsen Vårdpersonalens Val delades för första gången ut 2021 för att lyfta fram vårdgivare i Sverige som varit anmärkningsvärt bra på att ta hand om sin personal. På Eppow vet vi att det är ett krävande arbete som alltför sällan uppmärksammas. 2022 är det 8 vårdenheter, från Tomelilla i söder till Lundby i väst, som fått högsta omdömet av vårdanställda …

debatt_bemanning

Dagens Arena: När ska Sverige ta itu med bemanningen inom vården?

SKR:s ambition om att minska beroendet av inhyrd personal och sträva efter kontinuitet är god. Men utmaningarna kring kostsamma mellanhänder försvinner inte bara för att upphandlingen blir nationell. Det skriver Meybod Kia, specialistläkare i allmänmedicin och grundare av health-tech bolaget Eppow. Efter att den samordnade upphandlingen av hyrpersonal avbröts i somras gör nu SKR ett nytt försök. Målet är att …

Featured image: Marita

Hon har slutat använda bemanningsbolag för att hitta vårdpersonal

Som verksamhetschef för en vårdcentral är det många saker som hamnar under ens ansvarsområde. Det handlar om alltifrån budget och verksamhetsutveckling till kommunikation med befintliga och potentiella patienter och medarbetare. Men framförallt handlar livet som verksamhetschef till stor del om personalansvar. Rekrytering är en ständig utmaning inom vården, inte minst med tanke på situationen med kompetensförsörjning. Varje dag behöver vårdcentralen …