Featured image_standard

Vilken ersättning erbjuder vårdenheten?

Eppow vill att du som arbetar inom vården ska få den lön du förtjänar. Och du ska få hela lönen. Som digital samlingsplats vill vi alltid förstå marknaden bättre och därför är det viktigt för oss att bli uppmärksammad om det är så att du fått bättre erbjudande för samma arbetstillfälle någon annanstans än på Eppow. Din feedback är värdefull …