September 15, 2023
BLT: Läkaren går på offensiven – vill minska beroendet av bemanningsbolag
Image
Meybod Kia

Att Region Blekinge jobbar för att slippa använda bemanningsbolag tycker specialistläkare Meybod Kia är helt rätt väg framåt. Deras lösning med samverkan och samarbete med närliggande regioner ser han däremot inte som en långsiktig lösning. ”Istället behövs en omfattande genomgång av det nuvarande systemet.”

Bristen på hälso- och sjukvårdspersonal är en ständig huvudvärk runt om i landet. Detta gäller i synnerhet för Region Blekinge, där regionen står inför en stor utmaning: att bryta det problematiska beroende av dyra bemanningsföretag och hitta hållbara lösningar för sin personal. Region Blekinges egen bedömning är att kostnaden för hyrpersonal för sjuksköterskor och läkare under 2023 kan bli 250 miljoner kronor.

Anställda inom vården utsätts för en överväldigande arbetsbörda och väljer tyvärr ibland att lämna yrket för andra karriärmöjligheter. För ett tag sedan publicerades två insändare i BLT, som båda beskrev hur undersköterskornas situation ser ut i Region Blekinge. Bland annat nämns det hur 13 undersköterskor sagt upp sig bara de senaste tre månaderna. Denna situation, tillsammans med en växande administrativ börda, leder till att allt fler istället söker anställning hos bemanningsföretag. Men detta ökar kostnaderna för inhyrd sjukvårdspersonal, vilket skapar en ohållbar ekonomisk situation för regionen. Det är dags att vi tar tag i frågan och fokuserar på att skapa en arbetsmiljö där personalen kan koncentrera sig på rätt uppgifter under lämpliga arbetsförhållanden.

När bemanningsföretagen får en större roll i sjukvården uppstår problem. Chefer är osäkra på läkarnas ersättning, den efterfrågade kompetensen matchar inte alltid kandidaten som skickas och kostnaderna för att anlita personal från bemanningsföretag är som sagt höga. Bemanningsföretagen verkar heller inte prioritera patientsäkerheten tillräckligt. Enligt en studie utförd av Acta Publica är det en överrepresentation av anmälningar rörande läkare från bemanningsföretag. Av alla anmälningar är 65 procent kopplade till medicinska misstag. Överrepresentationen kan också ses som anmärkningsvärd, sett till att IVO har konstaterat att det saknas en systematisk egenkontroll av hyrläkarnas arbete – det krävs alltså att något allvarligt händer för att hyrläkarnas fel ska märkas. Detta pekar på att bemanningsföretagen kanske saknar den nödvändiga kunskapen om kvalifikationer eller helt enkelt ignorerar konsekvenserna, så länge de får sina fakturor betalda i tid. Denna typ av oansvarigt beteende kan vi inte längre acceptera.

Det är bra att Region Blekinge sedan tidigare tagit fram en handlingsplan för oberoende av bemanningsföretag, som bland annat innebär mer samverkan och samarbete med närliggande regioner. Men dessvärre är det ingen långsiktig lösning. Istället behövs en omfattande genomgång av det nuvarande systemet. Vi behöver lösningar som främjar stabilitet, förbättrar arbetsmiljön och ger mer kontroll till sjukvårdspersonalen.

En sund sjukvård kräver goda arbetsvillkor för personalen och ett starkt fokus på patienterna. Detta måste vara högsta prioritet bland ansvariga beslutsfattare, om så inte är fallet bör de ifrågasätta varför de är i sin position. Det är dags att återta kontrollen från bemanningsföretagen och skapa en hållbar, patientcentrerad sjukvård i Blekinge och resten av Sverige. Genom att ge mer makt till vårdpersonalen och låta dem kontrollera sina arbetsförhållanden kommer vi att gynna inte bara personalen, utan också patienterna och det svenska vårdsystemet i stort.

Läs debattartikeln i sin helhet på Blekinge Läns Tidning.

Image