April 27, 2023
10% av vårdpersonalen inom bemanning är redo för fast anställning – bemanningsbolagens komplexa avtal hindrar
Image
Visste du detta om vårdpersonalen?

Missnöje, långa vårdköer, underfinansierad primärvård, åldrande befolkning, generell personalbrist. Och listan kan fortsätta. Vi kan tydligt se att vårdpersonal vill ha kollegor, kontinuitet och framförallt förutsättningar att kunna utföra sitt arbete, men vården måste våga testa nya lösningar för att fler ska ta steget tillbaka och överväga anställning om vi ska lyckas vända den nuvarande trenden där personal flyr vården eller går till fördyrande bemanningsbolag vars incitament står i strid med vårdens behov. 

Med en databas bestående av tusentals legitimerade läkare och sjuksköterskor och flera års nära dialog med de som arbetar inom vården har Eppow fått en unik insyn i vad vårdpersonal och chefer efterfrågar. Nu vill vi bidra till att skifta tillbaka makten till vården och bort från bemanningsbolagen.

Visste du detta om vårdpersonalen?

Med över 50% av Sveriges privata vårdgivare som användare satsar Eppow nu mot regionerna, för att tillsammans med vården bidra till att beroendet av bemanningsbolag försvinner. Det är dags att offentlig sektor erbjuds en lösning för att komma till bukt med skenande kostnader, hitta rätt vårdpersonal och möjliggöra långsiktig rekrytering. Men det kräver mod att våga testa andra lösningar än vad som hittills gjorts.

Efter att väletablerade vårdgivare använt Eppows tjänst, som resulterat i att vårdpersonal hittat rätt arbetsplats och dyra bemanningsbolag försvunnit ur ekvationen, kan vi som digital samlingsplats presentera följande insikter:

1 av 10 använder Eppow för att provjobba på en vårdenhet innan eventuell tillsvidareanställning. 

Sänkta barriärer till att ta en tillsvidareanställning kan vara avgörande för att återuppbygga förtroendet. Vi vet att många som arbetar inom vården upplever att de blivit “brända” på tidigare arbetsplatser eller att arbetsmiljön är ohållbar, vilket i sig resulterat i en situation där många är vaksamma eller skeptiska till fast anställning.

Enligt Läkarförbundet överväger 1 av 4 nyutbildade läkare att lämna primärvården på grund av nuvarande arbetsmiljö. Och trots att Sverige har bland den högsta andelen läkare per capita inom OECD så funderar ca 20% av kåren att lämna yrket helt på grund av arbetsbelastningen. Förtroendet för vården och dess villkor är ett samhällsproblem med förödande konsekvenser. Med Eppow ger vi vårdpersonal och vårdenheter möjligheten att lära känna varandra, exempelvis genom tidsbegränsade uppdrag, och parterna kan sedan gemensamt besluta om de vill fortsätta arbeta tillsammans. Idag uppger över 10% av vårdpersonalen som använder Eppow att de kan tänka sig en tillsvidareanställning om de hittar rätt arbetsplats.

60% av vårdpersonalen som använt Eppow har återkommit till samma vårdenhet

Idag har över 50% av Sveriges alla privata vårdgivare använt Eppows tjänst med goda resultat. Framförallt kan vi se att chefer och vårdpersonal genom direktkontakten som sker på plattformen får hjälp att hitta det som de efterfrågar och lyckas bygga långsiktiga, hållbara relationer. Över hälften av all vårdpersonal som hittat sin nästa arbetsplats på Eppow har aktivt valt att komma tillbaka till samma vårdenheten och en hel del fall har resulterat i tillsvidareanställningar. Det är ett kvitto på en riktigt bra match och visar potentialen i att vårdpersonal och vårdgivare får direktkontakt, kan lära känna varandra och gemensamt komma överens om villkor – helt utan omständliga bemanningsbolag som skär emellan dialogen.

2000 direktdialoger mellan vårdpersonal och verksamhetschefer har resulterat i närmare 600 arbetstillfällen de senaste 12 månaderna

Inget är viktigare än den direkta dialog mellan de som arbetar närmast där vården ska utföras, det vill säga ansvarig chef och vårdpersonal. Idag är möjligheten starkt begränsad, särskilt i fallen där bemanningsbolagen är involverade. För problematiken med bemanningsbolagen är inte enbart att de tar ekonomiska resurser från vården utan också skär emellan dialogerna som borde föras av arbetstagare och arbetsgivare. De sitter i en maktposition där de gynnas av icke-transparens och att kontrollera hela informationsflödet. I Eppows tjänst har vi kunnat se att direktkontakt mellan vårdpersonal och cheferna är en direkt lösning på problemet med att fel person tas in, exempelvis för att hen inte är kvalificerad eller lämplig. Vi behöver ge tillbaka kontrollen över processen till de som arbetar inom vården.

Flera tusen omdömen från vårdpersonal visar tydligt att vårdenheter som lyckas med dessa 3 faktorer lyckas bäst i att attrahera personal:
 • Fantastiska kollegor
  30% uppger att samarbete, erfarenhetsutbyte och gemenskap kollegor emellan är avgörande för deras trivsel. Det skapar förutsättningarna att vara en arbetsplats som många gärna återvänder till, även de som inte tidigare övervägt en tillsvidareanställning.

 • Fantastisk arbetsmiljö
  20% uppger att en utomordentlig arbetsmiljö bidragit till att dem trivts och aktivt sökt sig till vårdenheten.

 • Utmärkta rutiner
  15% uppger att ordentliga och väletablerade rutiner underlättat deras arbetsbelastning och skapat rätt förutsättningar för dem att kunna göra ett riktigt bra arbete.

En av de viktigaste delarna när Eppow grundades var att möjliggöra för vårdpersonal och vårdgivare att direkt, transparent och konstruktivt kunna lämna omdömen efter avslutat uppdrag. Detta resulterar i att vi nu sitter inne på en unik databas över hur vårdpersonal trivs på olika arbetsplatser runt om i Sverige, vilka faktorer som bidrar till god arbetsmiljö och villkor som krävs för att man ska söka sig till en viss vårdenhet. Tydligast under åren som vi samlat in detta är att även om ekonomisk ersättning har en viktig betydelse så är det långtifrån det enda som spelar roll.

Vill du ta tillbaka kontrollen över er personalstrategi?

Passionerade i kampen för en bättre vård

Eppow grundades av drivkraften att återföra makten och ge tillbaka kontrollen till människorna som är vårdens främsta resurs: Vårdpersonal och vårdgivare. Meybod Kia, specialistläkare i allmänmedicin, och Hani Movahed, programvaruingenjör, bestämde sig för att göra något för att bekämpa dessa kortsiktiga bemanningslösningar, som är så dyra för hälso- och sjukvårdssystemet. De träffade vårdpersonal, chefer och regioner för att ta reda på vilka förutsättningar som krävs för trygga, långsiktiga uppdrag och jobb. Målet har alltid varit att utveckla lösningar för och tillsammans med vården. Kontinuitet och hög kvalité har varit och förblir ledordet i den digitala samlingsplats för vården som Eppow idag är.

Meybod Kia
  Meybod Kia

  Specialistläkare i allmänmedicin och medgrundare Eppow

  Föreställ er en modell där regioner skulle kunna erbjuda vårdpersonal provjobb i syfte att testa på varandra. Hur skiljer sig detta från provanställning? Jag känner många som jobbar inom vården som just nu upplever en osäkerhet, skepticism och rent av brist på förtroende över regionernas förmåga att vara goda arbetsgivare. Det har i många fall lett till att de helt undviker tillsvidareanställning, och i förlängningen går svensk sjukvård miste om stor potential. Så behöver det inte vara. För det är givetvis inte konstigt att alla inte passar på varje arbetsplats. Men det är anmärkningsvärt att vi har så stor andel vårdpersonal i Sverige som av olika skäl aktivt skyr regionerna. Vi kan återföra makten till de som arbetar inom vården. För oss på Eppow är det självklart att vårdpersonal och vårdgivare ska ha direktkontakt med varandra och kunna sluta avtal, helt utan mellanhänder. Eppow demokratiserar sjukvården. Det yttersta målet är att göra sjukvården bättre för alla och att erbjuda rätt personal på rätt plats och med rätt förutsättningar genom vår tjänst.

  Image